Aanbod

Zowel als patiënt als verwijzer kunt u bij ons terecht voor diagnoses, behandelingen en (collegiaal) overleg op het brede gebied van de geestelijke gezondheid.

Onze diensten beslaan het hele psychologische en psychiatrische spectrum maar het PEC is met name vooraanstaand en gespecialiseerd op het terrein van snelle, hoogwaardige diagnoses en behandelingen op het gebied van traumaverwerking.

U kunt bij ons onder andere terecht voor :

Diagnostiek & behandeladvies

Het Psychiatrisch Expertise Centrum is een voorloper op het gebied van diagnostiek en advies. Met hoogstaande in house ontwikkelde technologie brengen we diagnostiek dicht bij de patiënt, én leveren -desgewenst binnen 24 uur- een werkdiagnose en behandeladvies.

Aansluitend aanmelden voor behandeling bij het Psychiatrisch Expertise Centrum is uiteraard ook mogelijk.

Traumabehandeling

Het Psychiatrisch Expertise Centrum is hét kenniscentrum voor trauma gerelateerde diagnoses en behandelingen. We zijn er voor kortlopende als intensieve trajecten, voor enkelvoudige en complexe traumatisering, maar ook voor een eerste beoordeling.

Op de trauma-sectie op deze site, vindt u alle informatie en leert u meer over trauma’s en over ‘onze’ traumaspecialist dr. Monique Renssen, gepromoveerd op dit thema.

Psychologische/ psychotherapeutische behandelingen

Voor diagnoses en behandelingen op het brede gebied van de geestelijke gezondheid kunt u bij het Psychiatrisch Expertise Centrum terecht.
Primair zijn we gericht op stemming-, angst- en persoonlijkheidsproblematiek. Ouderenzorg en verslavingszorg ligt minder binnen ons expertise-spectrum.

Farmacotherapie

Kort gezegd is Farmacotherapie ‘behandelen met pillen’.

Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. In diverse organen in uw lichaam worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Passende medicatie kan deze toringen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen.

Gebruik van medicatie kan de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. Daarom wordt medicatie vaak gecombineerd met andere therapieën.

Wanneer medicijnen worden voorgeschreven, kijkt de arts vooraf goed naar de juiste dosis, het effect, de mogelijke bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Ook wordt bij het voorschrijven rekening gehouden met eventuele lichamelijke aandoeningen en/of gebruik van andere medicijnen.

Behalve ter ondersteuning van de behandelingen bij het Psychiatrisch Expertise Centrum kunt u bij ons terecht voor advies met betrekking tot het instellen, switchen of afbouwen van medicatie. Of voor screening en advies over bijwerkingen.

Consultatie & minder complexe SGGZ

Voor collegiaal overleg in brede zin kunt u bij Psychiatrisch Expertise Centrum terecht.

Hebt u, als huisarts bijvoorbeeld, de indruk dat er meer speelt bij de hulpvraag van uw patiënt? Zijn de behandelingen uit de Basis GGZ (nét) niet toereikend gebleken? Of heeft u als tweedelijns professional een bijzondere casus aan de hand?

Voor alle vragen of uitdagende gevallen (zowel complexe als minder complex) kunt u bij onze specialisten terecht.

Aanmelden?
u bent patiënt
u bent verwijzer

Meer informatie of terugbelverzoek?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Misschien vindt u het prettig als wij contact met ú opnemen?
Stuur ons dan een bericht:
vraag / terugbelverzoek