Beeldvormende diagnostiek

Psychiatrische diagnostiek met de kennis van nu en de techniek van morgen.

In tegenstelling tot somatische (fysieke) klachten wordt bij het stellen van psychiatrische diagnoses te weinig gebruik gemaakt van objectieve beeldvorming (röntgenfoto, echo, MRI-scan). Maar dankzij nieuwe technieken kan ook bij psychiatrische diagnostiek veel aan kwaliteit en snelheid gewonnen worden.

Natuurlijk: bij veel somatische klachten levert een scan, foto of diagram informatie op die door louter kijken, voelen en luisteren onontdekt zou blijven. Iets dat bij psychische klachten aanzienlijk lastiger is. Toch heeft ook de psychiatrische diagnostiek baat bij een aantal aspecten die objectieve beeldvorming mogelijk maakt:

  • er is altijd een onveranderlijke momentopname beschikbaar (die als basis kan dienen om voortgang te beoordelen, of een objectievere second opinion mogelijk maakt).
  • de diagnostisch expert kan op afstand blijven en
  • er treed geen vervorming op tijdens informatie-overdracht

Door de inzet van specifiek voor dit doel in house ontwikkelde videotechnieken introduceren wij zulke objectieve beeldvorming ook in de psychiatrie. Dit maakt de diagnostiek van het Psychiatrisch Expertise Centrum, in vergelijking met de gangbare praktijk, efficiënter, sneller én van een hogere kwaliteit.

De kracht van beeldvormende diagnostiek

Bij de beeldvormende diagnostiek wordt het gebied van het lichaam van de patiënt in beeld gebracht waar de klachten vermoedelijk vandaan komen. De eerder genoemde röntgenfoto, de MRI-Scan en de echo zijn bekende voorbeelden.

Dat gaat doorgaans zo: iemand komt bij de dokter, bijvoorbeeld met een pijnlijke pols. Na een kort gesprek vermoedt de dokter dat de pols wel eens gebroken zou kunnen zijn. Hij stelt voor om een röntgenfoto te laten maken om te kunnen vaststellen of dat ook zo is. Bij twijfel kan de dokter een andere specialist laten meekijken naar dezelfde foto. Mocht na verloop van de behandeling de pijn onvoldoende zijn verdwenen kan diezelfde foto nogmaals bekeken worden om te zien of er mogelijk iets over het hoofd gezien is.

Werkwijze met diagnostische camera

Bij de beeldvormende diagnostiek van het Psychiatrisch Expertise Centrum is in essentie niet anders. Tijdens een intake-gesprek op locatie (thuis of bij de huisarts) tussen speciaal getraind diagnostisch medewerker en patiënt wordt, uiteraard vooraf aangekondigd en alleen met toestemming, gebruik gemaakt van de Diagnostische Camera.

Dit werkt grofweg volgens dezelfde principes als de röntgenfoto. In plaats van een foto wordt er een korte filmopname gemaakt. Gedurende het begin van het intake-gesprek vormt de interviewer een idee over een verklaring voor de klachten van de patiënt: de werkdiagnose. De camera is dan uit.

Er volgt een kort gesprek (maximaal tien minuten) dat wordt opgenomen met de Diagnostische Camera. Dit is erop gericht de symptomen te registreren die voor de diagnose van belang zijn. En omdat het voor de beoordeling minstens zo belangrijk is te weten hóe een vraag wordt gesteld en hóe er antwoord wordt gegeven, registreert de camera zowel patiënt als interviewer. Dit resulteert in het diagnostisch filmfragment.

Beoordeling en privacy

Het diagnostisch filmfragment wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor diegenen die wettelijke toestemming hebben het dossier van de patiënt in te zien.
Het fragment wordt door experts beoordeeld en in overleg wordt de werkdiagnose vastgesteld. Het Psychiatrisch Expertise Centrum levert haar conclusies en (behandel)advies binnen 48 uur in de vorm van een verslag aan de verwijzer. Vaak is dat ook de behandelaar.

Het gaat zo:

Aanmelden?
u bent patiënt
u bent verwijzer

Meer informatie of terugbelverzoek?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Misschien vindt u het prettig als wij contact met ú opnemen?
Stuur ons dan een bericht:
vraag / terugbelverzoek