Al vele tientalle jaren zijn we op zoek naar eenvoudige biologische diagnostische testen (zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek) in de psychiatrie. Al even zo vele jaren wordt beweerd dat dát gewoonweg niet kán, omdat “psychiatrie zich niet zo laten reduceren tot de biologie”…
Wat mij betreft is dat altijd een simplistisch, conservatief, onwetenschappelijk en daarnaast onnodig mystificerend standpunt geweest. Alsof de psychiatrie geen geneeskunde is, en de patronen, kennis en regels van dat vak niet van toepassing zouden zijn. Dat het ingewikkeld zou worden was vanaf het begin duidelijk. Maar nu is er, met alle mogelijke slagen om de arm, een héél interessant begin…

Artikel

Weer een stap vooruit…!