Informatie

De kracht van beeldvormende diagnostiek

Bij beeldvormende diagnostiek (zoals verricht door het Psychiatrisch Expertise Centrum) brengt de onderzoeker het gebied van het lichaam van de patiënt in beeld waar de klachten vermoedelijk vandaan komen. De röntgenfoto, de MRI-Scan en de echo zijn bekende voorbeelden.

Dat gaat doorgaans zo: iemand komt bij de dokter, bijvoorbeeld met een pijnlijke pols. Na een kort gesprek vermoedt de dokter dat de pols wel eens gebroken zou kunnen zijn. Hij stelt voor om een röntgenfoto te laten maken om te kunnen vaststellen of dat ook zo is. Bij twijfel kan de dokter een andere specialist laten meekijken naar dezelfde foto. Mocht na verloop van de behandeling de pijn onvoldoende zijn verdwenen kan diezelfde foto nogmaals bekeken worden om te zien of er mogelijk iets over het hoofd gezien is.

Werkwijze

Bij de beeldvormende diagnostiek van het Psychiatrisch Expertise Centrum wordt tijdens een intake-gesprek tussen interviewer en patiënt gebruik gemaakt van de Diagnostische Camera. En dit werkt grofweg volgens dezelfde principes als de röntgenfoto. Maar in plaats van een foto wordt er een korte filmopname gemaakt.

Gedurende het begin van het intake-gesprek vormt de interviewer een idee over een verklaring voor de klachten van de patiënt: de werkdiagnose. De camera is dan uit.

Er volgt een kort gesprek (maximaal tien minuten), die wordt opgenomen met de Diagnostische Camera, dat erop gericht is om de symptomen te registreren die voor de diagnose van belang zijn. En omdat het voor de beoordeling minstens zo belangrijk is te weten hóe een vraag wordt gesteld en hóe er antwoord wordt gegeven, registreert de camera zowel patiënt als interviewer. Dit resulteert in het diagnostisch filmfragment.

Beoordeling en privacy

Het diagnostisch filmfragment wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor diegenen die wettelijke toestemming hebben het dossier van de patiënt in te zien.
Het fragment wordt door experts beoordeeld en in overleg wordt de werkdiagnose vastgesteld. Het Psychiatrisch Expertise Centrum levert haar conclusies en (behandel)advies binnen 48 uur in de vorm van een verslag aan de verwijzer. Vaak is dat ook de behandelaar.

Aanvullend aanbod

Vooralsnog biedt het Psychiatrisch Expertise Centrum geen behandelingen aan. Maar dat is wel een uiteindelijke ambitie. In de toekomst zullen kortdurende behandeltrajecten worden aangeboden voor:

  • instellen op medicatie
  • switchen van medicatie
  • afbouwen van medicatie
  • screening en advies met betrekking tot bijwerkingen van (psychiatrische) medicatie

Het gaat zo: