Het is helaas weer eens in een onderzoek bevestigd, daar waar machtsverschillen flink zijn is de kans op allerlei vormen van misbruik het grootst. Gekoppeld aan het gegeven dat  de genetische afstand tussen kind en verzorger rechtstreeks samenhangt met de kans op allerlei vormen van geweld (hoe groter de afstand hoe groter de kans), levert dit een problematische mix op waar eenvoudige oplossingen ver te zoeken zijn…

Bovenstaande feiten zijn al jaren bekend en bovendien goed beschreven, en het is wat mij betreft dus pijnlijk om ‘verbazing’ of ‘geschokt zijn’ te veinzen als je een organisatie onderzoekt die juist  díé twee zaken combineert… Jeugdzorg… Een organisatie waarin noodgedwongen een machtsverschil is tussen het kind en de verzorger(s) én de genetische band per definitie afwezig is…

Zoals Philip Zimbardo overduidelijk aantoont in zijn boek “The Lucifer Effect”, is het niet zinvol om de focus te leggen op individuen (als je streeft naar verandering van de cijfers over deze ernstige vormen van onwenselijk gedrag)… Het systeem zal moeten veranderen en dat betekent weer moeilijke keuzes maken voor mensen op belangrijke beslissende (politieke) posities…

 

….ik hou m’n adem voorlopig nog even niet in….

Lees het artikel