Om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit die zorginstellingen leveren houden zorgverleners een soort klanttevredenheidsonderzoek bij hun cliënten. Daarom sturen ook wij onze cliënten na afloop van de behandeling een vragenlijst.

Via deze zogenaamde Consumer Quality index (CQi) beantwoorden de cliënten (anoniem) vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De scores van deze ervaringen; de raportcijfers van de zorgverleners,  worden vervolgens openbaar toegankelijk gemaakt via de website www.zorginzicht.nl van het Zorginstituut Nederland.

Mocht u dus een vragenlijst ontvangen, dan draagt u met het invullen ervan, bij aan het opbouwen van  waardevolle informatie over onze instelling en helpt u potentiële nieuwe cliënten met het maken van soms lastige keuzes.

Hiervoor alvast onze hartelijke dank!