Over

Aanleiding

Traditioneel bestaat een psychiatrisch onderzoek uit een vraaggesprek tussen patiënt en hulpverlener. In het verslag van dit gesprek, dat in het dossier wordt opgenomen, wordt een beeld geschetst van het gesprek, de antwoorden die zijn gegeven en hoe het contact verliep. Deze werkwijze kent een aantal problemen.

Ten eerste is zo’n geschreven verslag, hoe deskundig ook, altijd subjectief. Omdat bij het beoordelen van psychiatrische problemen de wijze waarop de antwoorden zijn gegeven én de wijze waarop de vragen werden gesteld van minstens even groot belang zijn als de vragen en antwoorden zelf, is de rol van de hulpverlener van grote invloed.

Omdat het voor de hulpverlener schier onmogelijk is de betekenis van zijn eigen rol volledig te overzien, en omdat het gesprek nooit objectief te reconstrueren valt, gebeurt het niet zelden dat een eindverantwoordelijke (psychiater) of andere behandelaar zich, op enig moment, genoodzaakt ziet het psychiatrisch onderzoek (deels) over te doen.

Daarnaast ontbreekt door deze werkwijze een objectieve momentopname waarop behandelaars, verantwoordelijken en experts te allen tijde kunnen teruggrijpen, en daarbij andere, nieuwe observaties kunnen doen dan aanvankelijk door de hulpverlener. Het bemoeilijkt hen hierdoor bovendien om weg te blijven van subjectieve interpretaties en aannames.

De traditionele werkwijze, kortom, kan efficiënter (goedkoper), sneller en beter.

Video ondersteunde diagnostiek: Haerst

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is bezig met een onstuitbare omwenteling. Steeds nadrukkelijker wordt de waarde zichtbaar van kleinschalige zorg, dicht bij de patiënt. Liefst in de wijk, bij de huisarts en steeds vaker zelfs bij de patiënt thuis.

Gegeven de eerder genoemde inefficiëntie heeft deze, op zichzelf kwaliteitsverhogende, omwenteling waarbij de diagnostisch expert (psychiater) steeds vaker op pad moet, een aanzienlijke kostenverhogend effect. Nog afgezien van de beperkte beschikbaarheid van zulke experts.
In het licht van deze problematiek zocht psychiater, ondernemer en innovator Jeroen Terpstra samenwerking met Stefan de Haas, ondernemer en expert op het gebied van technologie en Security Management.

Vanuit de overtuiging dat door video ondersteunde diagnostiek een enorme bijdrage kan leveren aan de efficiëntie (en kwaliteit) van psychiatrische diagnoses startte zij Haerst (www.haerst.eu) en ontwikkelde de Diagnostische Camera.

De Diagnostische Camera werkt in een veilige, afgeschermde digitale omgeving en maakt video-opnamen van een gesprek tussen patiënt en interviewer. Omdat in veel gevallen net zo belangrijk is hóe een antwoord wordt gegeven en hóe de vraag werd gesteld, brengt de Diagnostische Camera zowel de patiënt als de interviewer in beeld.

Inmiddels vervult deze Diagnostische Camera op meerdere plaatsen in de GGZ een niet meer weg te denken aandeel in psychiatrische diagnostiek.

Verkleinen afstand expert en patiënt: 
Psychiatrisch Expertise Centrum

Om snelle psychiatrische diagnostiek ook beschikbaar te maken buiten de reguliere GGZ instellingen; dicht bij de patiënt in de wijk, is het Psychiatrisch Expertise Centrum (PEC) opgericht.

Het PEC kan door huisartsen en andere verwijzers worden ingezet voor een snelle, hoogwaardige en efficiënte psychiatrische diagnostiek.

Werkwijze

Een speciaal getraind diagnostisch medewerker verzorgt op locatie (bij de huisarts) de intake. Hij neemt een anamnese af, gevolgd door een kort vraaggesprek, dat heel precies wordt afgestemd op de klacht. Dit gesprek van maximaal 10 minuten wordt opgenomen met behulp van een Diagnostische Camera.
Het hieruit volgende diagnostisch filmfragment wordt beoordeeld en het Psychiatrisch Expertise Centrum levert de verwijzer binnen 24 uur een werkdiagnose en een verslag inclusief conclusie en (behandel)advies.

dr. Jeroen Terpstra: psychiater

Jeroen is lastig met één woord te omschrijven.

‘Energiek’ en ‘gedreven’ passen. ‘Visionair’ trouwens ook.

Ohja, en ‘eigenwijs’.

dr. Jeroen Terpstra: psychiater

Jeroen is lastig met één woord te omschrijven.

‘Energiek’ en ‘gedreven’ passen. ‘Visionair’ trouwens ook.

Ohja, en ‘eigenwijs’.

Jeroen heeft een heel heldere visie op waar het naar toe moet met de (geestelijke) gezondheidszorg.
De huidige werkwijze, zo stelt hij vast, loopt steeds vaker tegen haar grenzen aan. Mede daarom heeft hij de ‘diagnostische camera’ ontwikkeld. Daarmee kunnen specialisten in een fractie van de tijd en voor een fractie van de kosten hoogwaardige diagnoses te stellen. En dat, zo stelt Jeroen, is nodig om aan de vragen uit de samenleving te kunnen voldoen.

Jeroen barst van de energie, op het ADHDerige af. Vroeger realiseerde zijn moeder zich al, dat als ze het thuis een beetje kalm wilde houden, ze hem voldoende te doen moest geven. Hij sportte daarom intensief: stond zomer’s op het honkbalveld en speelde volleybal in de winter. En omdat hij niks half doet, speelde hij al snel in Jong Oranje. Ja: honkbal én volleybal!

Maar hoewel hij nog steeds intensief sport, stopte hij destijds resoluut want topsport was niet te combineren met tentamens.

Hij werd arts om mensen te helpen, en specialiseerde zich als psychiater omdat hij ‘wil snappen hoe dingen werken’ en in het menselijk brein de grootste uitdaging zag.

Jeroen is getrouwd met een al even energieke vrouw en heeft twee twee-eiige meisjes van tien. Hij noemt zichzelf ‘betweterig’, heeft een fotografisch geheugen en is een wetenschapper in hart en nieren. Hij kookt graag complex frans, maar maakt een wrede Pom (‘alleen die van mijn moeder is beter’). Hij heeft alles van Tolkien en kan Stephen King niet verdragen.

En Jeroen ‘heeft iets’ met de krijgskunsten. Zo bekwaamt hij zich in worstelen, Kenpo karate, Eskrima, AMOK en The Movement van Ido Portal. En vraag hem momenteel alleen naar het Europees Tweehandszwaard als je een paar uur hebt om naar zijn enthousiaste verhalen te luisteren. 😉