Hoe verbeteren we de zorg, en als het even kan tegen een lagere kostprijs?

Al sinds mensenheugenis is bekend dat het ritualiseren/routine maken van een proces leidt tot minder fouten. Automatiseren is hier een exponent van. Waar dit niet kan bieden checklists uitkomst.
Een goed artikel over toepassing van checklists in de zorg op Ars Technica gaat over Atul Gawande, een briljant onderzoeker van de universiteit van Harvard, die zich bezig houd met risico-reductie in de zorg. Zijn belangrijkste boodschap? Hou het simpel, en wég met de cowboymentaliteit van medisch specialisten…
Ik ben het in grote lijnen met hem eens dat verbetering van de kwaliteit van de zorg voornamelijk zit in zorgvuldig routinematig handelen (ook dit kent risico’s maar die zijn kleiner dan bij het ad hoc handelen). Maar zijn analyse dat dokters meer checklists zouden moeten gebruiken gaat wat mij betreft een brug te ver (ik ben natuurlijk een dokter, dan krijg je dat)… Ik denk juist dat inzet van gespecialiseerd verpleegkundigen hierin een uitkomst bieden. Zij zijn veel beter in staat om zich aan protocollen en richtlijnen te houden dan dokters. Dokters kunnen zich dan weer bezig houden met waar ze voor opgeleid zijn, namelijk (in alle zorgvuldigheid) creatief kunnen afwijken van de regels, omdat juist de complexe patiënten/problemen zich slecht laten vatten in protocollen en richtlijnen.
Dan zijn er mijns inziens ook minder dokters nodig, doet iedereen waarvoor hij/zij is opgeleid én wordt de kwaliteit van de zorg nog beter ook!