Volgens bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, Marian Kaljouw is de zorg te veel een verdienmodel geworden.

Dat is althans de kop boven dit artikel in de NRC van afgelopen maandag.

Samengevat:

– zorg is te veel een verdienmodel
– Minder richten op productie
– Specialisten in loondienst
– Andere financiering
– Zinnige zorg. Zorg die écht nodig is
– Digitalisering en innovatie sneller doorvoeren

Dit vraagt om een reactie

Omdat het precies de verkeerde oplossingen zijn voor het verkeerde probleem.

1. Marktwerking is niet het probleem wat betreft de kostenstijging of zinvolheid van zorg! De VRAAG is het probleem! We hebben het normale leven gemedicaliseerd. De vraag naar ‘zorg’ (het medisch model) is ongeveer 10x groter dan het aanbod en het plafond is nog niet in zicht.

2. Los van de vraag of er überhaupt sprake is van marktwerking in de zorg, is marktwerking en de tegenhanger bureaucratie dus noch het probleem noch de oplossing!

3. Sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn de macro zorgkosten jaarlijks gestegen ondanks een bij aanvang zeer bureaucratisch ziekenfonds-systeem. Omdat er zelf toen gedacht werd dan de ‘marktwerking’ het probleem was is er nadien krachtig ingezet op het in loondienst krijgen van specialisten. Zelfs nu een groot deel van de artsen in loondienst is, zijn de zorgkosten blijven stijgen. Ergo de interventie heeft niet geholpen en meer van hetzelfde zal het probleem niet gaan oplossen.

4. Ook in landen waarin loondienst van specialisten gebruikelijker is zijn er problemen met stijgende zorgkosten

5. Specialisten zijn, als vrije professionals, niet in hun kracht binnen een loondienst-verband. De uittocht van specialisten zou hierin een waarschuwende functie moeten hebben wanneer de NZa, niet gehinderd door kennis van de recente geschiedenis, probeert de druk op te voeren om in loondienst te gaan

6. Als er iets is wat strijdig is met innovatie is het bureaucratie, dus de zo gewenste digitalisering en innovatie zal niet sneller of effectiever worden doorgevoerd wanneer ondernemende specialisten gedwongen worden in het keurslijf van de bureacratische loondienst-instellingen te gaan werken

7. De oplossing is dan ook

1) het stoppen van het medicaliseren van het normale leven,

2) dientengevolge gezondheid, lifestyle en preventie uitgebreid gaan financieren (dat betekent investeren in burgerinitiatieven, sociale cohesie, inloop- en buurtcentra), 3) netwerkgeneeskunde (nu bestaande uit pioniers die niet in loondienst zijn) stimuleren

8. En als laatste accepteren dat ieder systeem nadelen heeft. Vrije ruimte heeft als nadeel een vast percentage misbruik, bureaucratie heeft als nadeel verstikkende trage veranderschuwe processen die met iedere controle-laag duurder wordt, marktwerking heeft als nadeel perverse prikkels gericht op winstmaximalisatie. Accepteer het risico en zet vrije ruimte in waar nodig, bureaucratie waar nodig en marktwerking waar nodig. In plaats van zero-tolerance op de nadelen van het systeem. Omarm het en pluk vooral de vruchten van de voordelen!