Angst is een veel voorkomende emotie die optreedt wanneer er een reële of vermeende bedreiging wordt waargenomen. Dit waarnemen kan bewust of onbewust zijn. Angst komt voor onder uiteenlopende omstandigheden en kan dus veel verschillende aanleidingen of oorzaken hebben.

Het beste is deze emotie te begrijpen als de motor achter het kunnen overleven van uiteenlopende uitdagende omstandigheden. Het stimuleert analyse (cognitie) van de mogelijke oorzaken en het uitwerken van mogelijke scenario’s (dit wordt vaak ervaren als piekeren). Deze emotie geeft voorkeur aan observatie (afstand nemen) en vermijding van het (vermeende) gevaar. Het legt de nadruk op de overleving op korte termijn ten koste van de lange termijn, hetgeen gepaard gaat met allerlei slaap-, uitputtings- en vermoeidheidsklachten.

Dit veroorzaakt vanzelfsprekend ook andere klachten, zoals somberheid, onrust in het hoofd in de vorm van piekeren en lichamelijke klachten (zoals: hoofdpijn, maag-darm klachten, spier- en gewrichtsklachten, etc.).

Binnen de huidige manier van kijken in de GGZ komen angstklachten voor bij verschillende stoornissen zoals bijvoorbeeld:

  • angststoornissen 
  • stemmingsstoornissen (depressieve stoornis, bipolaire stoornis, etc.)
  • traumagerelateerde stoornissen
  • neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
  • psychotische stoornissen
  • persoonlijkheidsstoornissen 

Vaak wordt er dan een angststoornis geclassificeerd, ook al is er onderliggend sprake van bijvoorbeeld trauma.

In onze praktijk zien wij dat dergelijke klachten soms voortkomen uit wat wij (jeugd)trauma noemen. Wij besteden dan ook altijd aandacht aan de levensloop en leergeschiedenis.

Afhankelijk van de oorzaak van jouw klachten stellen we in overleg een behandelplan op dat voldoet aan de geldende richtlijnen en zorgstandaarden.

Aanmelden

Zoek jij hulp? Neem dan eerst contact op met je huisarts. Deze kan je het beste begeleiden en voorzien van een verwijzing naar ons.Je behandeling of diagnose wordt dan bovendien (mogelijk deels) vergoed.

Wil je je liever direct bij ons aanmelden voor diagnose of behandeling?
Dat is geen enkel probleem. Neem dan contact met ons op door ons te bellen.

085 – 822 82 50