Mijn naam is Monique Renssen. Ik ben gz psycholoog en in 1995 als een van de eersten in Europa met de EMDR opleiding gestart. Dit was omdat ik als psycholoog een onderzoek naar EMDR ging doen om te kijken wat de effectiviteit van deze methode zou zijn. Ik heb toen onder andere EMDR met Exposure behandeling vergeleken. Hieruit is een proefschrift gekomen en de conclusie van dit proefschrift was dat EMDR een zeer goede traumabehandelingsmethode is.

In de jaren erna heb ik met name als Traumatrainer gewerkt voor het Institut für Traumatherapie in Berlijn. Ik heb psychologen en artsen opgeleid en gesuperviseerd in traumabehandeling. Parallel hieraan ben ik voor een grote ggz instelling in Nederland gaan werken en heb me vooral gespecialiseerd in traumabehandeling bij complexe problematiek. Ook bij deze instelling heb ik traumabehandelings-opeidingen gegeven aan (klinische en gz) psychologen en deze psychologen daarna gesuperviseerd in de traumabehandelingen. De laatste jaren geef ik ook trainingen in Relationship Management binnen de traumabehandeling, (aan behandelaren) gericht op patiënten met vroeg kinderlijk trauma, zoals borderline problematiek. Hier wordt gekeken naar de relatie met, en de bejegening van, de patiënt met vroeg kinderlijk trauma en hoe bij deze groep patiënten mogelijk toch traumabehandeling gedaan kan worden zonder continue escalaties.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat EMDR als protocolbehandeling een prachtige methode is voor met name de eenvoudige verwerkingsproblematiek, maar dat wanneer het complexer wordt, EMDR alleen niet voldoet. EMDR is bijvoorbeeld vaak te zwaar voor cliënten. Iemand wordt overspoeld of laat het verwerkingsproces niet toe en ondanks de trauma’s komt er geen goed verwerkingsproces op gang. Ook kunnen dubbele diagnoses voor complicaties zorgen in de behandeling van de trauma’s, waardoor de behandeling stokt en de patiënt soms al decennialang in beeld is bij de ggz maar nog nooit een effectieve traumabehandeling heeft gehad. Een goede trauma behandelings aanbod is er een toegespitst op de specifieke behoefte van de client en kan een combinatie zijn van meerdere interventies zoals bijvoorbeeld een combinatie van EMDR, Brainspotten, Transactionele analyse en vaardigheden leren om met emoties om te gaan.

Veiligheid staat voor mij voorop. Ik denk dat traumaverwerking vooral dient plaats te vinden binnen zowel fysieke als psychische veiligheid. Ik wil het liefst dat iemand zijn of haar grenzen durft aan te (leren) geven en ik vind het belangrijk dat iemand zich gezien en begrepen voelt en dat haar (zijn) mening telt. Traumaverwerking is iets wat je samen doet en waarbij het mijn taak is de grenzen te bewaken, zowel in het emotionele proces als in het op gang brengen van het verwerkingsproces. Ik wil niet dat iemand zich verliest en dat het verwerkingsproces zo groot is dat de angst overheerst. Bij vermijding en angst om te starten zal, samen, een weg getracht gevonden te worden.

Ik vind het belangrijk continuïteit te kunnen genereren, zodat de patiënt niet veel moet wisselen van behandelaar. De band is voor mij zeer belangrijk, zeker bij vroeg kinderlijke traumaverwerking. Complexe traumaverwerking is veelal geen snel-snel therapie. Soms duurt het verwerkingsproces zolang als het duurt, zolang het maar beweegt.