Zilveren Kruis (en andere verzekeringen van Achmea)

Met ingang van 1 augustus 2022 hebben we de mogelijkheid gekregen om de eigen bijdrage voor Zilveren Kruis-verzekerden te laten vervallen. Dit betekent dat als je bij Zilveren Kruis verzekerd bent, er geen financiële drempel meer is voor behandeling.
Dit geldt ook voor alle andere verzekeringen die onder Achmea vallen. Naast Zilveren Kruis zijn dat: FBTO, Interpolis, Pro Life, De Friesland, Aevitae, Groep Buitenlands Recht, Ziezo.

VGZ

  1. Ben je verzekerd bij VGZ? Dan kunnen wij je de komende maanden helaas niet in behandeling nemen. VGZ bepaalt voorafgaand aan een kalenderjaar hoeveel zorg wij mogen bieden aan VGZ verzekerden door het vaststellen van een budget, dat wij over het jaar heen moeten spreiden. Daarom is er nu tijdelijk geen budget beschikbaar voor VGZ verzekerden. VGZ verwijst je naar de zorgadviseur voor bemiddeling naar een andere zorgaanbieder via 088 – 131 16 11  of via de website van VGZ. In het contact met de zorgbemiddeling kun je aangeven dat je in behandeling in de Specialistische GGZ wenst te komen en dat Psychiatrisch Expertise Centrum aangeeft dat haar budgetplafond is bereikt. Je kunt aangeven dat je dichtbij uw woonplaats gezien wilt worden (max. 15 kilometer afstand) en binnen 6 weken wenst te starten. Je kan ook proberen om jezelf bij een andere praktijk in de regio aan te melden. Onze welgemeende excuses voor het ongemak. Wij hopen dat je spoedig wordt bemiddeld naar een passende zorgverlener.
    Dit geldt voor alle verzekeringen die onder VGZ vallen, dat zijn naast VGZ: VGZbewust, UnitedConsumers, Univé Zorg, Zekur, UMC Zorgverzekering, IZA, Zorgzaam en De IZZ Zorgverzekering door VGZ.