Zilveren Kruis (en andere verzekeringen van Achmea)

Het is ook dit jaar weer mogelijk om de eigen bijdrage voor cliënten van Zilveren Kruis voor onze eigen rekening te nemen. Dat houdt in dat wij rechtstreeks aan de zorgverzekering declareren en dat, naast de kosten voor het eigen risico, er geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.
Dit geldt ook voor alle andere verzekeringen die onder Achmea vallen. Naast Zilveren Kruis zijn dat: FBTO, Interpolis, Pro Life, De Friesland en Ziezo.