Ik zoek hulpVergoedingen

Zilveren Kruis (en andere verzekeringen van Achmea)

Voor cliënten van Zilveren Kruis zijn er wijzigingen in de eigen bijdrage per 1 april 2023. Zilveren Kruis heeft haar voorwaarden gewijzigd. Wij declareren rechtstreeks aan de zorgverzekering en naast de kosten voor het eigen risico, zal de helft van de eigen bijdrage betaald moeten worden. Deze eigen bijdrage verschilt per aanvullende verzekering. De andere helft van de eigen bijdrage nemen wij voor onze rekening. Het is dus van belang contact op te nemen met de zorgverzekering om naar het vergoedingspercentage bij niet-gecontracteerde zorg te vragen, om goed geinformeerd te zijn.
Dit geldt ook voor alle andere verzekeringen die onder Achmea vallen. Naast Zilveren Kruis zijn dat: FBTO, Interpolis, Pro Life, De Friesland en Ziezo. Cliënten die al voor 1 april bij ons onder behandeling zijn, vallen nog onder de oude regeling.